ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

O όρος ‘Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (ΕΕΕ)’ αναφέρεται σε μία ποικιλία συστημάτων και μεθόδων επικοινωνίας που χρησιμοποιούν άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μέσω της ομιλίας και της γραφής.

Η ΕΕΕ μπορεί είτε να συμπληρώνει την ομιλία σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν επαρκεί π.χ. δεν είναι αρκετά κατανοητή (Επαυξητική Επικοινωνία) ή και να αντικαθιστά την ομιλία εξ’ ολοκλήρου σε περιπτώσεις όπου κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου (Εναλλακτική Επικοινωνία). 

Η ΕΕΕ συμπεριλαμβάνει λύσεις τόσο υψηλής τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρονικές συσκευές) όσο και χαμηλής τεχνολογίας (π.χ. πίνακες αλφαβήτου). Ο απώτερος στόχος της ΕΕΕ είναι πέρα από το να βρει μία τεχνική λύση στα προβλήματα επικοινωνίας, να επιτρέψει στο άτομο να συμμετέχει σε επιθυμητές δραστηριότητες και να αναπτύσσει κοινωνικές επαφές και προσωπικές σχέσεις, ώστε να ζει τελικά μία πιο ανεξάρτητη ζωή και να αποφεύγεται ο κίνδυνος της κοινωνικής του απομόνωσης.

Δεν υπάρχει μία μοναδική μορφή ΕΕΕ που να κάνει για όλους. Το μυστικό είναι να ανακαλύψουμε την συγκεκριμένη μορφή (ή τον συνδυασμό συστημάτων) ΕΕΕ που ταιριάζει καλύτερα στο κάθε άτομο. Έτσι θα εκπληρωθεί και ο σκοπός της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας που είναι να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες – στην περίπτωση της ΕΕΕ, με δυσκολίες στην επικοινωνία – να επιτύχουν τους στόχους τους, τους οποίους δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν χωρίς τον συγκεκριμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

enabletalk

ENABLE TALK GLOVES

της Μαριάννας Τσιακούλια, Εργοθεραπεύτριας Πρόκειται για γάντια που μετατρέπουν τη νοηματική γλώσσα σε ήχο. Δεν υπάρχει εμπορικό όνομα ακόμη, ωστόσο, είναι γνωστά ως «Enable Talk Gloves». Τα Enable Talk Gloves…