ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κωνσταντινιά Παπαδοπούλου Εργοθεραπεύτρια

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Επιθυμία του χρήστη
 • Συνεργασία και αποδοχή από την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον της
 • Οι ανάγκες του χρήστη
 • Κόστος του συστήματος
 • Προδιαγραφές του λογισμικού – προγράμματος. Ευέλικτο ως προς τις ρυθμίσεις του ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του καθένα (καθολικός σχεδιασμός).  Για παράδειγμα αυξομείωση ήχου, επίπεδα δυσκολίας αν αφορά παιχνίδι, μεταβολή ταχύτητας-τρόπου ενίσχυσης-χρόνου αναμονής

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 •  Δοκιμή
 •  Εφαρμογή
 •  Εκπαίδευση
 •  Παρακολούθηση
 

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΜΥΘΟΣ : Αν χρησιμοποιήσει την υποστηρικτική τεχνολογία, ο χρήστης μας θα επαναπαυθεί στην “ευκολία” και δεν θα καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια για να περπατήσει ,να μιλήσει κ.α.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ :Η τεχνολογία απελευθερώνει το δυναμικό του κάθε ανθρώπου όταν αυτό εγκλωβίζεται από οποιαδήποτε αιτία. Συμβάλει και ενθαρρύνει την ενεργό δράση με το περιβάλλον του.
ΜΥΘΟΣ : Είναι πολύ μικρό το παιδί για να παίζει με ηλεκτρονικά παιχνίδια.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ :Το παιδί που εμποδίζεται να παίξει,να γράψει και να επικοινωνήσει θα στερηθεί τα βασικά στάδια της ανάπτυξης του.
Δεν υπάρχει λοιπόν όριο ηλικίας μπορεί να ξεκινήσει με απλά παιχνιδάκια δράσης-αντίδρασης (μπαταρίας-διακόπτη) ακόμη και από 6-9 μηνών.
 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 •  Αυτόνομο κέντρο-μονάδα
 • Διαμορφωμένος χώρος με πλήρη εξοπλισμό
 • Ομάδα εργασίας από διοικητικό προσωπικό,επιστημονικό-θεραπευτικό (Εργοθεραπευτή , Λογοθεραπευτή,Ειδικό παιδαγωγό,Προγραμματιστή,Τεχνικό πληροφορικής) με εξειδίκευση στην Υποστηρικτική Τεχνολογία 
 •  Χρηματοδότηση από την πολιτεία ή άλλες οργανώσεις ώστε να υπάρχει πρόσβαση  για τον καθένα 
 • Συλλογική συνείδηση όλων των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα