ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ένας ακόμη τομέας που έχει ευρέως επηρεαστεί από τη σύγχρονη τεχνολογία είναι αυτός της ψυχαγωγίας.  Παιχνίδια μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων (κονσόλες, χειριστήρια, κάμερες) εφαρμοσμένα στην τηλεόραση, τρισδιάστατες εικόνες στις έξυπνες τηλεοράσεις ή μέσω ειδικών γυαλιών, εικονικά ταξίδια στην ελλάδα και στο εξωτερικό, σε τοπία ή σε αρχαιολογικούς χώρους, ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές επεξεργασίας και παραγωγής ήχου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα παραπάνω με τη βοήθεια των ειδικών προσαρμογών που έχουμε ήδη αναφέρει στους άλλους τομείς, δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά στην ψυχαγωγία τους και συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνικοποίησή τους.