ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Η μετακίνηση αποτελεί μία βασική προϋπόθεση, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορέσει να συμμετέχει αποτελεσματικά στην καθημερινή του ζωή και με αυτό τον τρόπο να καθίσταται λειτουργικός.

Το να μετακινείται κάποιος, σημαίνει να μπορεί να μεταβαίνει σε χώρους εντός ή εκτός της οικίας του, όπου θα κοινωνικοποιηθεί, θα ψυχαγωγηθεί, θα διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του και θα εργαστεί ή θα εκπαιδευτεί.

Η μειωμένη κινητικότητα σε ένα άτομο, εμφανίζεται σε οποιαδήποτε σωματική αναπηρία (κινητική ή αισθητηριακή, προσωρινή ή μόνιμη), νοητική ανικανότητα ή αδυναμία, εκ γενετής ή επίκτητη και έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη συμμετοχή του ατόμου στην κοινότητα. Άνθρωποι με τετραπληγία, παραπληγία, εκφυλιστικές παθήσεις όπως νόσο Parkinson, Σκλήρυνση κατά Πλάκας κ.α. κινούνται με κάποιο βοήθημα μετακίνησης.

Τα βοηθήματα μετακίνησης είναι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τη βάδιση ή να βελτιώνουν με άλλο τρόπο την κινητικότητα ατόμων με κινητική αναπηρία. Αναφέρονται σε εκείνες τις συσκευές των οποίων η χρήση επιτρέπει ελευθερία κινήσεων.

Παραδείγματα βοηθημάτων υποστηρικτικής τεχνολογίας που αφορούν στη μετακίνηση είναι: βοηθήματα κινητικότητας, όπως αναπηρικά αμαξίδια, σκούτερ, περιπατητές τύπου Πι, πατερίτσες, προσθετικές συσκευές και ορθωτικές συσκευές, γερανοί μεταφοράς, σανίδες μεταφοράς, λευκό μπαστούνι για τα τυφλά άτομα, συστήματα ανόδου/ καθόδου σκάλας κ.α.