ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Οπτικοκινητικός συντονισμός είναι η αρμονική και ταυτόχρονη συνεργασία των ματιών και των κινήσεων του σώματος για να πραγματοποιηθεί μια πράξη.

Ένας καλός συντονισμός ματιών και κινήσεων του σώματος είναι απαραίτητος για να παίξουμε μπάλα, να γράψουμε, να ζωγραφίσουμε,  να μαγειρέψουμε, να χρησιμοποιήσουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το τάμπλετ, να οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο ή να κάνουμε ποδήλατο.

Ειδικά προγράμματα, ειδικές εφαρμογές, καθώς και ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές δίνουν τη δυνατότητα στον θεραπευτή να προσφέρει διαδραστικές κατάλληλα επιλεγμένες ασκήσεις για τη βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού σε οποιαδήποτε ηλικία και επίπεδο.