ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι αισθητηριακές λειτουργίες αφορούν στις λειτουργίες που έχουν τα αισθητήρια όργανα του ανθρώπου, δηλαδή τα μάτια, τα αυτιά, το δέρμα, η γλώσσα και η μύτη. Μέσω των οργάνων οι πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον εισέρχονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου και επεξεργάζονται. Στις περιπτώσεις όπου αυτές οι λειτουργίες πλήττονται το άτομο λαμβάνει περιορισμένες πληροφορίες από το περιβάλλον του.

Στη θεραπευτική παρέμβαση η τεχνολογία μπορεί να φανεί χρήσιμη για να παρέχει ένα περιβάλλον πλούσιο σε διαφορετικά ερεθίσματα.  Ο στόχος είναι το άτομο να χρησιμοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τόσο τις αισθητηριακές λειτουργίες που έχουν πληγεί, όσο και τις λοιπές αισθήσεις, ώστε να προσαρμοστεί ταχύτερα στη νέα κατάσταση. Για παράδειγμα ένας άνθρωπος με τύφλωση ή μειωμένη όραση, μπορεί λαμβάνοντας ακουστικά ή/και απτικά ερεθίσματα να ‘’δυναμώσει’’ αυτές τις αισθήσεις, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ταχύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες θα επιφέρει και γρηγορότερα αποτελέσματα στην αποκατάσταση του.