Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Tablet- Ενδεικτικές λύσεις ανά κατηγορία

Φωτεινή Τερζάκη, Εργοθεραπεύτρια

Η πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή από άτομα με αναπηρία, τους δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για ανεξάρτητη διαβίωση στο χώρο τους, για εργασία, ψυχαγωγία, επικοινωνία και να αυξήσουν το κίνητρό τους για δραστηριοποίηση στην κοινότητα. Τα άτομα με αναπηρία μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία κατά την προσπάθεια για χρήση υπολογιστή ή τάμπλετ, λόγω κινητικής δυσκολίας και απώλειας της λειτουργικότητας στα χέρια τους, λόγω χαμηλής ή απώλειας όρασης, κόπωσης, αδυναμίας διατήρησης καθιστής θέσης κ.α. μερικές ενδεικτικές λύσεις για ανεξάρτητη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και τάμπλετ, που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ανά κατηγορία αναπηρίας είναι:

Κινητική αναπηρία: καλυπτικό πληκτρολογίου που απομονώνει τα κουμπιά του πληκτρολογίου, εικονικό πληκτρολόγιο, εναλλακτικά πληκτρολόγια και ποντίκια, διακόπτες και λογισμικό σάρωσης, προσαρμογή της θέσης του υπολογιστή ή τάμπλετ.

Αισθητηριακή αναπηρία: άτομα με χαμηλή όραση μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγέθυνση γραμμάτων, μενού, εικονιδίων κλπ, ενώ άτομα με απώλεια όρασης θα χρησιμοποιήσουν ανάγνωση οθόνης (screen reader). Άτομα με προβλήματα ακοής, μπορούν να ρυθμίσουν την ένταση του ήχου ή να ενεργοποιήσουν οπτική ανατροφοδότηση αντί της ακουστικής, για τις ειδοποιήσεις.

Μαθησιακές δυσκολίες: άτομα με δυσλεξία ή αδυναμία συγκέντρωσης και κατανόησης γραπτού κειμένου μπορεί να διευκολυνθούν από τα συστήματα ανάγνωσης γραπτού κειμένου για να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα αυτό που γράφεται.

Πολλές τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν και πολλές συσκευές υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας (high and low tech) είναι διαθέσιμες στην αγορά που έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.