Η σωστή αξιολόγηση των παραμέτρων για την εφαρμογή της υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι πολύ σημαντική και ακριβώς αυτό δικαιολογεί και την ύπαρξη εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας, η οποία ανάλογα με τον τομέα παρέμβασής της, μπορεί να αποτελείται από κάποιο συνδυασμό των παρακάτω ειδικοτήτων:

Εργοθεραπεύτρια/-ής
Φυσικοθεραπεύτρια/-τής
Ψυχολόγος
Ειδική/-ός Παιδαγωγός
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Νοσηλεύτρια/-ής
Διάφορες Ειδικότητες Ιατρών
Κοινωνική/-ός Λειτουργός
Τεχνικός
Σύμβουλος Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Οι επαγγελματίες της διεπιστημονικής ομάδας της υποστηρικτικής τεχνολογίας θα πρέπει πέραν των γενικών γνώσεων σχετικά με τον κύριο τομέα τους, να είναι πολύ καλοί γνώστες των αρχών της υποστηρικτικής τεχνολογίας, εξοικειωμένοι με τις συσκευές και ενημερωμένοι για τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην Ελλάδα.
Φυσικά πολύ σημαντικά μέλη της ομάδας, εκτός από τα παραπάνω είναι το ίδιο το άτομο καθώς και η οικογένεια και οι φροντιστές. Η σπουδαιότητα των τελευταίων φαίνεται από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτυχίας του συνιστώμενου συστήματος υποστηρικτικών τεχνολογιών αιτία ήταν η ανεπαρκής εκπαίδευση της οικογένειας και των φροντιστών.