Λογοθεραπεύτρια/ης

Λογοθεραπευτρια/-της

Για τους συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται να μιλήσουν αλλά ούτε μπορούν και να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους εύκολα (π.χ. για να γνέψουν ή να γράψουν αυτό που θέλουν να πουν) θα πρέπει να βρούμε έναν πιο εξειδικευμένο τρόπο επικοινωνίας.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις και πρόκειται για μία ομαδική αποστολή όπου ο λογοθεραπευτής συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για το ενδιαφερόμενο άτομο . Για παράδειγμα, αυτό το βοήθημα επικοινωνίας μπορεί για κάποιον να είναι μία ηλεκτρονική συσκευή που ‘μιλάει’ ενώ για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ένα βιβλίο επικοινωνίας απ’ όπου οι δικοί του θα διαβάζουν αυτό που θέλει να πει. Κάποιες φορές η απλούστερη λύση είναι η πιο κατάλληλη ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί η βέλτιστη λύση να είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων επικοινωνίας (περισσότερα όπλα στην φαρέτρα μας)!

Βασικό κομμάτι του ρόλου του λογοθεραπευτή είναι να βρει τί θα δείχνουν οι σελίδες αυτού του βιβλίου επικοινωνίας ή η οθόνη της ηλεκτρονικής συσκευής. Θα δείχνουν τα γράμματα του αλφαβήτου ώστε να μπορεί να συλλαβίσει, το ενδιαφερόμενο άτομο, τις λέξεις που θέλει ή και έτοιμες φράσεις ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει κάτι στα γρήγορα; Ή μήπως θα δείχνουν λέξεις (ή σύμβολα) ώστε να μπορεί  το ενδιαφερόμενο άτομονα επιλέξει και να συνδυάσει αυτές που θέλει κάθε φορά;

Για να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά ο λογοθεραπευτής θα πρέπει πρώτα να εξετάσει αν το ενδιαφερόμενο άτομοέχει συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες θα το βοηθήσουν να επικοινωνήσει (π.χ. αν ήθελε να βρει την λέξη ‘χαρούμενος’ στο βοήθημα επικοινωνίας του θα ήξερε να την αναζητήσει στην κατηγορία ‘συναισθήματα’;). Φυσικά, το τί θα βάλουμε πάνω στο βοήθημα (π.χ. πόσες λέξεις, τί χρώμα ή πόσο μεγάλα θα είναι τα γράμματα και ούτω καθεξής) επηρεάζεται από το  τί επιτρέπει η όραση του κάθε ενδιαφερόμενου ατόμουνα δει αλλά και πόσες λέξεις ή σύμβολα μπορεί αυτό να επεξεργαστεί χωρίς να το δυσκολεύουν οι πολλές επιλογές – γι’ αυτό ο λογοθεραπευτής συνεργάζεται στενά με τον εργοθεραπευτή ο οποίος είναι ειδικός και στα θέματα αυτά.

Για να ‘δουλέψει’ το συγκεκριμένο βοήθημα που θα προσφέρουμε στοενδιαφερόμενο άτομό μας είναι πολύ σημαντικό εκτός από το να μπορεί να το χρησιμοποιήσει (δηλαδή να έχει τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες) να έχει και το κίνητρο να το χρησιμοποιήσει. Αλλιώς είναι πολύ πιθανό το εκάστοτε βοήθημα να παραμείνει σκονισμένο στη γωνία και ο άνθρωπός μας να εξακολουθεί να δυσκολεύεται να επικοινωνήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εκνευρισμός και τελικά να απομονώνεται. 

Ο  λογοθεραπευτής λοιπόν δουλεύει μαζί με το ενδιαφερόμενο άτομο και την οικογένειά του ή τους ανθρώπους που τον φροντίζουν ώστε μαζί να ανακαλύψουν τί είναι αυτά που θέλει αλλά και χρειάζεται να μπορεί να επικοινωνήσει το συγκεκριμένο άτομο(π.χ. μπορεί να θέλει το λεξιλόγιό του να του επιτρέπει να εκφραστεί για την πίστη του, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τα ειδικά θέματα υγείας του και ούτω καθεξής). Το πιο σημαντικό απ’ όλα για τον λογοθεραπευτή αλλά και για την υπόλοιπη ομάδα είναι ότι  το ενδιαφερόμενο άτομο παραμένει ο πρωταγωνιστής και άρα έχει κεντρική θέση σε αυτή την αποστολή.